Hôm nay, Thứ hai 22-12-2014
Giá vàng -Ngoại tệ

Giá Vàng 9999

Mua
Bán

Tỷ giá

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1876
mod_vvisit_counterHôm qua929
mod_vvisit_counterTrong tuần2805
mod_vvisit_counterTuần rồi5873
mod_vvisit_counterTrong tháng27017
mod_vvisit_counterTháng rồi49182
mod_vvisit_counterTất cả4339516

Hôm nay: 22 Tháng 12 2014
Trang chủ Lịch làm việc Uỷ ban

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN PHỤNG HIỆP TỪ NGÀY 31-12-2012 ĐẾN NGÀY 05-01-2013

 

 

 

 UỶ BAN NHÂN DÂN                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN PHỤNG HIỆP                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                  

 Số:  121  /TB-UBND                                                Phụng Hiệp, ngày  28  tháng 12  năm 2012

Lịch tuần thay giấy mời 

 

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày 31 /12 /2012  đến ngày  05 / 01 / 2013

của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp

                                

THỨ HAI    31 / 12

- Phó Chủ tịch Công – Nông và đ/c Thái Vinh Hoa Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện trực Tết Dương lịch.

THỨ BA     01 / 01 / 2013

- Phó Chủ tịch Văn – Xã và đ/c Phạm Thanh Sơn Quyền Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện trực Tết Dương lịch.

THỨ TƯ     02 / 01 / 2013

- Chủ tịch:

+7 giờ 30’: Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Công an. Điểm tại Hội trường Công an huyện.

+9 giờ 00’: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Điểm tại Hội trường Huyện ủy.

+13 giờ 00’: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Kinh tế:

+9 giờ 00’: Cùng dự Với Chủ tịch.

+13 giờ 30’: Tiếp Công dân.

- Phó Chủ tịch Công – Nông:

+9 giờ 00’: Cùng dự Với Chủ tịch.

+13 giờ 00’: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Văn - Xã:

+8 giờ 00’: Dự Tiếp xúc cử tri xã Hòa Mỹ. Điểm tại Hội trường UBND xã Hòa Mỹ. (cả ngày).

THỨ NĂM    03 /  01 / 2013

- Chủ tịch:

+7 giờ 30’: Dự Hội nghị triển khai Nghị định số 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/12/2012 của Bộ Tài chính. Mời Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Giao thông vận tải.

+13 giờ 00’: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Kinh tế: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Công – Nông:

+7 giờ 30’: Dự họp triển khai chiến dịch Giao thông - thủy lợi mùa khô năm 2013. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

+13 giờ 00’: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Văn - Xã:

+7 giờ 30’: Dự Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

+13 giờ 00’: Làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU    04  / 01 / 2013   

- Chủ tịch:

+7 giờ 00’: Làm việc tại cơ quan.

+13 giờ 30’: Dự Tiếp xúc cử tri xã Long Thạnh. Điểm tại Hội trường UBND xã Long Thạnh.

- Phó Chủ tịch Kinh tế:

+7 giờ 00’: Dự Tiếp xúc cử tri xã Tân Phước Hưng. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Phước Hưng. (cả ngày).

- Phó Chủ tịch Công – Nông:

+7 giờ 30’: Dự Tiếp xúc cử tri xã Tân Bình. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Bình. (cả ngày).

- Phó Chủ tịch Văn - Xã:

+7 giờ 30’: Họp giao ban An ninh văn hóa tư tưởng.

+14 giờ 00’: Dự Tiếp xúc cử tri xã Hòa An. Điểm tại Hội trường UBND xã Hòa An.

THỨ BẢY     05 / 01 / 2013

- Chủ tịch:

+7 giờ 30’: Dự Tiếp xúc cử tri xã Thạnh Hòa. Điểm tại Hội trường UBND xã Thạnh Hòa.

+13 giờ 00’: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Kinh tế:

+9 giờ 00’: Dự bàn giao nhà tình thương. Phòng Kinh tế - hạ tầng chuẩn bị nội dung thơ mời và cùng dự.

+13 giờ 00’: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Công – Nông: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Văn - Xã:

+8 giờ 00’: Dự Tiếp xúc cử tri xã Hòa An. Điểm tại Hội trường UBND xã Hòa An.

+13 giờ 00’: Làm việc tại cơ quan.

                                                                                               TL. CHỦ TỊCH

                                                                                      KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                      PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận: 

-TTHU; TT.HĐND huyện;

-Các phòng, ban, cơ quan CM;                                                       (Đã ký)

-Các cơ quan TW, tỉnh trên địa bàn;

-Ban Đảng, MTTQ và các đoàn thể;

-UBND các xã, thị trấn;

-4A, 4B, 4C, Tài vụ;                                                                               

-Lưu VT-Ph90b.                                                                    Thái Vinh Hoa    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                              

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Thư viện ảnh

Quảng cáo

Liên kết