Hôm nay, Thứ sáu 19-12-2014
Giá vàng -Ngoại tệ

Giá Vàng 9999

Mua
Bán

Tỷ giá

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay269
mod_vvisit_counterHôm qua522
mod_vvisit_counterTrong tuần3816
mod_vvisit_counterTuần rồi8898
mod_vvisit_counterTrong tháng22155
mod_vvisit_counterTháng rồi49182
mod_vvisit_counterTất cả4334654

Hôm nay: 19 Tháng 12 2014
Trang chủ Lịch làm việc Uỷ ban

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN TỪ NGÀY 25-02 ĐẾN NGÀY 01-03-2013

 

 

 

 UỶ BAN NHÂN DÂN                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN PHỤNG HIỆP                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                  

 Số:  12   /TB-UBND                                              Phụng Hiệp, ngày 23  tháng 02  năm 2013

Lịch tuần thay giấy mời 

 

LỊCH LÀM VIỆC

Từ ngày  25  / 02  đến ngày  01  / 03  / 2013

của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp

                                

THỨ HAI      25  /  02

- Chủ tịch:

+7 giờ 00’: Làm việc tại Cơ quan.

+13 giờ 30’: Dự họp Bàn giao Chủ tịch UBND huyện. Điểm tại phòng họp số 4 UBND huyện.

- Phó Chủ tịch Kinh tế:

+7 giờ 30’: Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) của Đảng. Điểm tại Hội trường Huyện ủy. (cả ngày).

- Phó Chủ tịch Công – Nông:

+7 giờ 30’: Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) của Đảng. Điểm tại Hội trường Huyện ủy.

+13 giờ 30’: Làm việc với các nhà đầu tư về tiến độ triển khai các kho lúa gạo. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- Phó Chủ tịch Văn - Xã:

+7 giờ 30’: Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) của Đảng. Điểm tại Hội trường Huyện ủy.

+13 giờ 30’: Dự họp Bàn giao Chủ tịch UBND huyện. Điểm tại phòng họp số 4 UBND huyện.

THỨ BA        26  / 02

- Chủ tịch: Nghỉ phép đến hết tuần.

- Phó Chủ tịch Kinh tế:

+7 giờ 30’: Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) của Đảng. Điểm tại Hội trường Huyện ủy. 

+13 giờ 30’: Dự họp mặt Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Điểm tại Hội trường Huyện ủy. 

- Phó Chủ tịch Công – Nông:

+7 giờ 30’: Dự Làm việc về dự án bờ kè thị trấn Cây Dương. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

+13 giờ 30’: Làm việc về dự án vùng mía nguyên liệu. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- Phó Chủ tịch Văn - Xã:

+7 giờ 30’: Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) của Đảng. Điểm tại Hội trường Huyện ủy. 

+13 giờ 30’: Họp ban quản lý dự án Cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang. Mời Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện và Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện cùng dự. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

THỨ TƯ        27/ 02

- Phó Chủ tịch Kinh tế:

+7 giờ 30’: Dự Hội nghị tổ chức lấy ý kiến đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Điểm tại Hội trường UBND huyện.

+13 giờ 30’: Tiếp Công dân.

- Phó Chủ tịch Công – Nông:

+7 giờ 30’: Kiểm tra chiến dịch Giao thông thủy lợi tại xã Tân Bình -  Thạnh Hòa. Mời Lãnh Phòng Kinh tế - hạ tầng và Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện cùng đi. (cả ngày).

- Phó Chủ tịch Văn - Xã:

+7 giờ 30’: Tiếp tổ chức FCC (Anh quốc) khảo sát để đầu tư xây dựng Trường học.

+13 giờ 30’: Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao. Phòng Văn hóa thông tin chuẩn bị nội dung và thơ mời. Điểm tại Hội trường UBND huyện.

THỨ NĂM        28 /  02

- Phó Chủ tịch Kinh tế:

+7 giờ 00’: Làm việc tại Cơ quan.

+13 giờ 30’: Dự họp làm việc về kế hoạch cải tạo, chỉnh trang đoạn đường từ Khu Căn cứ Tỉnh ủy – ngã ba Vĩnh Tường. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- Phó Chủ tịch Công – Nông: Làm việc tại Cơ quan.

- Phó Chủ tịch Văn - Xã:

+8 giờ 00’: Dự Hội nghị triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Điểm tại Hội trường Thành ủy Vị Thanh.

+13 giờ 30’: Dự họp Tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ SÁU         01 / 03

- Các Phó Chủ tịch :

+7 giờ 30’: Dự kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện (bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện). Điểm tại Hội trường UBND huyện.

+13 giờ 30’: Tiếp và làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình triển khai các công trình, dự án năm 2013 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Điểm tại phòng họp số 4 UBND huyện.

 

                                                                                          TL. CHỦ TỊCH

                                                                                  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận: 

-TTHU; TT.HĐND huyện;

-Các phòng, ban, cơ quan CM;                                               (Đã ký)

-Các cơ quan TW, tỉnh trên địa bàn;

-Ban Đảng, MTTQ và các đoàn thể;

-UBND các xã, thị trấn;                                                       Võ Như Phượng

-4A, 4B, 4C, Tài vụ;                                                                                

-Lưu VT-Ph90b.                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                             

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối (Thứ bảy, 23 Tháng 2 2013 16:40)

 
Thư viện ảnh

Quảng cáo

Liên kết